PrevádzkareňKorex - Peter Imre
Budovateľská 607/58
087 01 Giraltovce


: 0917575010
: obchod@korex.sk

SídloPeter Imre KOREX
Budovateľská 607/58
087 01 Giraltovce

: 35249773
: 1020020188
: SK1020020188
Žo - 2001/08377/00002, reg. č. 73/2001, Okresný úrad vo Svidníku

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39