Predajca

Názov:Korex - Peter Imre
IČO:35249773
DIČ:1020020188
IČ DPH:SK1020020188
Mesto:Giraltovce
PSČ:087 01
Adresa:Budovateľská 607/58
Telefón:0917575010
E-mail:obchod@korex.sk
Kontakt:Peter Imre
Žo - 2001/08377/00002, reg. č. 73/2001, Okresný úrad vo Svidníku

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39